Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Струмяни, 04.09.2019

ОТНОСНО: Брой на печатите на Общинска избирателна комисия Струмяни, избор на член от състава на комисията за маркиране на печатите, с цел защитата им.

На основание чл. 79, ал.1 и чл. 87, ал.1 и т.1 ИК и Решение № 618-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Струмяни

Р Е Ш И:

           

 

 1. Печатите на Общинска избирателна комисия Струмяни са два на брой.
 2. Общинска избирателна комисия – Струмяни определя Кирил Димитров Гегов , който заедно с председателя да маркира  печатите по уникален начин с цел защитата им.
 3. За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка.
 4. За всеки от печатите се съставя отделен протокол.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 05.09.2019 в 16:29 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения