Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Струмяни, 10.09.2019

ОТНОСНО: Официални изявления и връзка с медиите

На основание чл. 87, ал.1 , т. 1 от ИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия Струмяни,

Р Е Ш И:         

1.Общинска избирателна комисия – СТРУМЯНИ ще се представлява пред медиите от Председателя или определен от него друг член на комисията.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в срок 3 (три) дни от обявяването му.

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 10.09.2019 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения